O Kancelarii

Dewizą Kancelarii jest najwyższa jakość usług, profesjonalizm, lojalność oraz dyskrecja. Dzięki skutecznemu i pełnemu zaangażowania działaniu, zyskałam zaufanie wielu, zadowolonych z obsługi Klientów. Każda powierzona sprawa jest dogłębnie analizowana w celu znalezienia optymalnych dla Klienta rozwiązań. W relacjach z Klientami liczy się dbałość o przyjazną atmosferę, rzeczowość, otwartość oraz przystępna forma udzielanej pomocy prawnej.

 

Dysponuję ponad 20-letnim doświadczeniem pracy zawodowej, zdobytym podczas ponad 10-letniej pracy na stanowisku radcy prawnego i dyrektora Biura Zarządu, a od 2003 r. świadcząc pomoc prawną w ramach kancelarii. Jako radca prawny świadczę usługi w formie kancelarii na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.).

 

Kancelaria stale współpracuje z Autoryzowanymi Doradcami rynku NewConnect, notariuszami, tłumaczami, biegłymi rewidentami.

 

Kancelaria jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu (ubezpieczenie obowiązkowe oraz dodatkowe) za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, jakiemu podlegają radcowie prawni objęci polisą zawartą przez Krajową Izbę Radców Prawnychna sumę 100.000 EUR (ubezpieczenie obowiązkowe) oraz 250.000 EUR (ubezpieczenie dodatkowe).

 

Zachęcam do korzystania z porad prawnych przed lub na wczesnym etapie podejmowania ważnych decyzji życiowych i biznesowych. Pomoc prawna na tym etapie przynosi efekty, jest dużo prostsza, skuteczniejsza i tańsza, a przede wszystkim zapewnia klientom komfort i bezpieczeństwo.