Stawki

Wynagrodzenie radcy prawnego jest zawsze ustalane z Klientem indywidualnie, na podstawie jasno określonych zasad, przed rozpoczęciem współpracy. Na wynagrodzenie składa się honorarium (wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną) oraz zwrot ewentualnych wydatków (opłaty sądowe, skarbowe, podatki i inne koszty, poniesione w związku z prowadzeniem danej sprawy).

 

Przy ustalaniu honorarium brane są pod uwagę następujące czynniki:

  • charakter i rodzaj sprawy
  • konieczny nakład pracy, złożoność sprawy
  • miejsce i termin wykonywania usługi
  • wymagana wiedza specjalistyczna

Stosowane systemy rozliczeń:

  • Stawka godzinowa - za godzinę efektywną pracy, tj. wyłącznie za pracę poświęconą na wykonanie zlecenia Klienta.
  • Stawka jednorazowa – stosowana w przypadkach zleceń jednorazowych, jak np. standardowe porady prawne, proste pisma, wezwania do zapłaty, itp.
  • Stawka miesięczna (ryczałt) – Kancelaria proponuje ją Klientom w przypadkach nawiązania dłuższej współpracy. W zależności od przewidywanego zapotrzebowania na usługi kancelarii w skali miesiąca, proponowana jest odpowiednia stawka miesięczna (w ramach tej stawki Klient może liczyć na pełną dyspozycyjność Kancelarii w zakresie konsultacji telefonicznych oraz określony umową limit godzin efektywnych).
  • Stawka za zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych – w przypadku zlecenia zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych i administracyjnych stosowane są stawki określone w oparciu o Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2002 r., Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).
  • Wynagrodzenie za wynik sprawy – może być jedynie dodatkowym elementem wynagrodzenia, w niektórych sprawach prowadzonych przez Kancelarię tzn. zapłaty, poza uzgodnionym honorarium, dodatkowego wynagrodzenia w przypadku pomyślnego rezultatu zlecenia.

Akceptuję dogodne dla obu stron formy płatności. Istnieje możliwość równomiernego rozłożenia płatności wynagrodzenia w całym okresie prowadzenia sprawy.

 

Więcej informacji oraz szczegółową wycenę usług Kancelarii mogą Państwo uzyskać kontaktując się drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.