Prawo pracy

  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców

  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji

  • przygotowywanie kontraktów menadżerskich

  • sporządzanie oraz opiniowanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych wewnętrznych aktów prawa pracy

  • reprezentacja przed sądami w sprawach związanych z prawem pracy

  • doradztwo w kwestiach związanych ze zwolnieniami grupowymi

  • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy