Prawo gospodarcze i handlowe

 • kompleksowa pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców

 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego

 • rejestracja i przekształcanie spółek i innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego

 • doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych

 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń)

 • reprezentowanie Klientów w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami, udział w negocjacjach

 • przygotowywanie niestandardowych projektów kontraktów menedżerskich z członkami władz podmiotów gospodarczych

 • udział w negocjacjach handlowych

 • opracowywanie i opiniowanie umów

 • reprezentowanie klientów w postępowaniach gospodarczych

 • doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem gospodarczym

 • windykacja należności na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty