Prawo administracyjne

  • sporządzanie pism i wniosków w zakresie prawa administracyjnego

  • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego

  • sporządzanie skarg i odwołań od decyzji i innych aktów administracyjnych

  • reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi