Prawo rynku kapitałowego

  • sporządzanie części prawnych prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,
  • przeprowadzanie audytów prawnych spółek w ramach procesu due dilligence,
  • restrukturyzacja organizacyjno-prawną spółek w procesie IPO,
  • doradztwo w zakresie wypełniania przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych oraz implementacji regulacji rynku kapitałowego,